Integritetspolicy

Vår Integritetspolicy kortfattat

Vi värnar om din personliga integritet och arbetar aktivt med hur vi skall skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Vår strävan är att följa vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy har vi tagit fram så att du enkelt ska förstå vilka personuppgifter vi samlar in och hur de används, samt vilka rutiner vi har som gäller dina personuppgifter.

De personuppgifter vi sparar hos oss är ditt namn, adress, telefonnummer och mailadress. Personnummer kan du välja att fylla om du vill vid registrering på vår websida, det sparas då hos vår betalpartner.

När du genom avtal vid registreringen blir kund hos oss sparar vi dina personuppgifter i system för datalagring, mailkommunikation, i marknadsföringssyfte och logistikflöden. Vi på Dejtboxen vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas från att obehöriga kan ta del av dem.

 

Läs även våra Allmänna villkor

 

1.    PERSONUPPGIFTSANSVAR

The Crate Inventors AB är personuppgiftsansvarig.
Organisationsnummer: 556997-4289
Adress: 
The Crate Inventors AB

Frögatan 2

65343 Karlstad 
 

2. UPPGIFTER SOM BEHANDLAS

De personuppgifter vi behandlar är;

 1. de uppgifter du lämnar till oss i formulär på webbplatsen www.dejtboxen.se t.ex. genom att registrera dig som kund, ansöka om prenumeration eller samtycka till prenumeration av nyhetsbrev. De personuppgifter som sparas hos oss är: namn, adress, telefonnummer, mailadress och cookies,
 2. uppgifter om köp du gör via vår webbplats,
 3. uppgifter om dina besök på webbplatsen, t. ex. trafikdata, positionsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata.

3. ÄNDAMÅL MED BEHANDLINGEN

Dina personuppgifter används bland annat för att;

 1. visa information på Webbplatsen på ett ändamålsenligt sätt för dig,
 2. fullgöra våra skyldigheter enligt de avtal vi har tillsammans med dig,
 3. informera dig om ändringar i våra tjänster,
 4. ge dig tillgång till interaktiva delar av vår tjänst,
 5. ta fram relevant marknads- och konsumentstatistik,
 6. samt kontakta dig för ändamål i direktmarknadsföring (se punkt. 4).

Detta kan även omfatta att dina personuppgifter överförs till andra bolag inom vår koncern och till våra samarbetspartners och annonsörer.

Genom att lämna dina personuppgifter till oss godkänner du att vi överför och behandlar dina uppgifter enligt stycket ovan. Vi kommer att tillta skäliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter på bästa sätt.

 

4. RÄTTSLIG GRUND

Den rättsliga grunden för behandlingen avtal. Det är nödvändig för oss att spara dina personuppgifter för att fullgöra det avtal du ingår i med oss vid köp på vår websida, både som prenumerant och som webshops-kund. Undantaget är vårt nyhetsbrev där den rättsliga grunden är samtycke och där du när som helst kan välja att avstå att få fler utskick från oss.

 

5. DIREKTMARKNADSFÖRING

Vi kommer att använda dina uppgifter för att informera dig om varor och tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig. Sådan information meddelas per e-post endast om du har godkänt det eller om vi tidigare sålt liknande varor eller tjänster till dig. Detta om du inte motsatt dig sådan information genom att avregistrera dig från nyhetsbrev alternativt skickat en avanmälan till [email protected].

Enligt dataskyddsförordningen GDPR får dina personuppgifter inte behandlas för ändamål som rör direkt marknadsföring efter du skriftligen anmält att du motsätter dig sådan behandling. Sådan anmälan kan ske till någon av de adresser som anges i stycket ovan eller i aktuellt mail.

 

6. MOTTAGARE AV UPPGIFTERNA

Vi kan lämna dina personuppgifter till andra bolag i vår koncern, även tredje part om;

 1. vi säljer eller köper en verksamhet eller tillgång, varvid vi får visa dina uppgifter för en potentiell säljare eller köpare av sådan tillgång eller verksamhet,
 2. om vi eller delar av våra tillgångar förvärvas av tredje man, varvid personuppgifter kommer att vara en av de överförda tillgångarna,
 3. om vi måste lämna ut dina uppgifter för att kunna fullgöra en rättslig skyldighet eller för att skydda våra kunders, vår eller annans rättighet, tillgång eller säkerhet. Detta innebär också informationsutbyte med andra företag för att motverka bedrägeri eller för begränsning av kreditrisk,
 4. om det är nödvändigt för att de som tillhandahåller olika system till oss skall kunna utföra sina skyldigheter enligt de avtal vi har med dem. Vi kontrollerar alltid att de vi samarbetar med följer dataskyddförordningen på ett sätt som vi finner godtagligt enligt dataskyddsförordningen,
 5. dina uppgifter sparas och behandlas i huvudsak inom EU/EES området. Dina uppgifter kan komma att sparas utanför EU/ESS via de som tillhandahåller system till oss. Vi kontrollerar alltid att de vi samarbetar med följer dataskyddförordningen på ett sätt som vi finner godtagligt enligt GDPR.
 6. Vi lämnar ihopsamlade uppgifter till eventuella annonsörer – inte uppgifter på individnivå (vi kan t.ex. informera dem om att 500 män under 30 år har klickat på deras reklam viss dag). Vi kan också använda sådan information för att hjälpa våra annonsörer att nå den målgrupp de söker (t.ex. kvinnor i viss stad).

  

7. COOKIES

Cookies små textfiler som lagras på din dator. Med cookies hämtar vi information om din generella internetanvändning.

Vi har 3 olika sorters cookies:

 1. En fil sparas permanent på din dator. Den används till exempel för inställningar du fyllt i hos oss i syfte att förenkla ditt användande av webbplatsen.
 2. Sessionscookie. Under tiden du besöker en webbsida, skickas kakan mellan din dator och server för att kunna koppla information. När du stänger din webbläsare försvinner de.
 3. Cookies för statistik. Dessa är till för att föra statistik över hur många som besöker webbplatsen.

Vi använder även cookies för att förbättra och anpassa vår webbplats. De hjälper oss bl.a. att;

 1. uppskatta mängden besökare och deras användningsmönster,
 2. spara information om dina inställningar, tex om du vill ha nyhetsbrev, vilket språk som skall användas,
 3. anpassa Webbplatsen efter dina önskemål, val och intressen,
 4. öka hastigheten på dina sökningar,
 5. och känna igen dig när du återvänder till sidan och se till att du är inloggad tills du väljer att logga ut.

Vill du surfa utan cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Om du inte ändrat din webbläsares inställningar för att neka cookies, kommer vårt system att placera dem på din dator när du besöker Webbplatsen. Observera att om du väljer att neka cookies kan funktionaliteten komma att begränsas på delar av Webbplatsen.

 

8. SÄKERHET

Om vi har gett dig ett lösenord (eller om du har valt ett sådant) som ger dig tillgång till särskilda delar av Webbplatsen ansvar du för att behandla lösenordet konfidentiellt och inte lämna ut det till någon.

Överföringar över Internet är tyvärr inte helt säkra. Även om vi gör vårt bästa för att skydda dina uppgifter kan vi inte garantera säkerheten för uppgifter som överförs till Webbplatsen. Alla överföringar sker på din egen risk, när vi har tagit emot uppgifter kommer vi att ta åtgärder för att förhindra obehörig tillgång.

 

9. RÄTT TILL INFORMATION, RÄTTNING OCH RADERING

Som kund hos oss har du rätt att få information om hur dina personuppgifter behandlas när vi samlar in dem (vid registrering) och när du annars begär det. Vid registrering får du denna information i ditt Bekräftelsemail. Skulle det inträffa ett dataintrång eller liknande (en personuppgiftsincident) hos oss och det finns risk för till exempel identitetsstöld eller bedrägeri med dina personuppgifter kommer vi att informera dig om detta.

Du har även rätt att vända dig till oss och be att få felaktiga uppgifter rättade, du kan också rätta dina uppgifter själv via Mitt konto.

Som kund hos oss har du rätt att be att de personuppgifter som avser dig raderas. Vi raderar dina uppgifter enligt nedan:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som vi samlade in dem för.
 • Om behandlingen grundar sig på ditt samtycke och du återkallar samtycket.
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter detta, avanmälan görs då via det aktuella marknadsföringsmailet eller via vår kundtjänst [email protected].

 

Om personuppgifterna raderas på din begäran kommer vi att informera dig om raderingen (det gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebär en alltför betungande insats). Du har också rätt att begära att få information om till vem uppgifter har lämnats ut.

 

10. TREDJEPARTSWEBBPLATSER

Webbplatsen kan innehålla länkar till webbplatser som drivs av en av våra partners, annonsörer, koncernbolag eller av annan tredje part. Observera att dessa webbplatser kan ha egna integritetspolicys och att vi inte ansvarar för dessa. Läs dessa integritetspolicys innan du lämnar personuppgifter till sådana webbplatser.

 

11. TILLÄGG OCH ÄNDRINGAR

Ändringar och tillägg i vår Policy kommer att publiceras på denna sida och kommer att skickas till dig via e-post när vi finner lämpligt.

 

12. KONTAKT

Du kontaktar vår kundsupport via [email protected] som du finner genom att logga in på Mitt konto. Du är också välkommen att ställa frågor och lämna synpunkter rörande denna policy genom att skicka ett meddelande till:

The Crate Inventors AB, Frögatan 2, 65343 Karlstad.

  

13. INVÄNDNINGAR

 

Har du invändningar på hur vi hanterar dina personuppgifter kan du kontakta Datainspektionen på följande adress:

Datainspektionen

Drottninggatan 29
104 20 Stockholm